Dziecko jest darem Boga, poczęcie - wielką tajemnicą, a wychowanie  - odpowiedzialnym zadaniem.     

 NABÓR DO ŻŁOBKÓW


NA ROK 2021/2022 

TRWA! 

 

    Żłobek Akademia Malucha
 

Witamy na naszej stronie, skierowanej do Rodziców poszukujących właściwej drogi w prowadzeniu swojego dziecka przez życie.

 
Główną ideą naszej działalności jest troska o integralny rozwój dziecka w procesie wychowania i kształcenia w taki sposób, aby w przestrzeni prawdy, dobra i piękna, kształtowało się jego „człowieczeństwo".

 W naszej placówce staramy się zapewnić Dziecku realizację wszystkich jego potrzeb i odpowiednie warunki do pełnego rozwoju.W organizowanym procesie opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczym, pragniemy z dziecięcej osobowości wydobyć całe piękno, uzdolnienia, to co w nim najwartościowsze, aby w swoim życiu miało odwagę być sobą. Uwzględniając możliwości i potrzeby psychofizyczne dziecka, zainteresowania, uzdolnienia i charakter, pragniemy równocześnie zadbać o rozwój duchowy.

Zapisy:  

Tel. 664139753
 

Akademia Malucha to placówka prowadząca działalność edukacyjną oraz opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci do lat 3. Akademia jest czynna 5 dni w tygodniu, również w ferie i wakacje. Zajęcia dla naszych podopiecznych są organizowane od poniedziałku do piatku w godz od 6.30 do 17.00

 

 

 
 
 
Akademia Malucha jest wspierana przez  Program Maluch+ 2021